WAŻNE INFORMACJE

Spotkanie w sprawie pielgrzymek zagranicznych odbędzie się 22 lipca i 26 sierpnia o 18:30 w salkach przy parafii w Świdrze.

Program i zapis również przez kontakt telefoniczny.
Ks. Jerzy Sołtysiak MSF
604213486 lub 22/7882279
 jerzysoltysiak@wp.pl 

 


Autor Dawid Jesiotr

W dniach 3-6 lipca odbyły się w Częstochowie doroczne rekolekcje misyjne dla świeckich współpracowników z całego kraju zakończone czuwaniem nocnym w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.


Misyjna działalność Kościoła wypływa z samej jego natury. Chrystusowy nakaz: „Idźcie na cały świat...” podejmują Jego uczniowie przez wieki i pokolenia. 
W sensie ścisłym adresatami misji ad gentes są zarówno narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, jak i ci, którzy są daleko od Chrystusa oraz ci, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii. Jednakże Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał już Kościół do nowej ewangelizacji - nowej w formie, nowej w treściach i nowej w środkach wyrazu, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje świadectwa, oczekuje świadków, potrzebuje głosu ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, bo w obecnych czasach coraz więcej jest krajów czy grup społecznych, które „utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii” (z przemówienia Ojca Świętego na Placu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski). Stąd też „(...) granice pomiędzy opieką duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną nie dadzą się wyraźnie określić...” i zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji” albo „re-ewangelizacji” (RM 33-34). 

Zarówno więc w przypadku „misji ad gentes”, jak i „nowej ewangelizacji” czy „re-ewangelizacji” chodzi o takie ukazanie Jezusa Chrystusa, by dla adresatów stał się On centrum i fundamentem Dobrej Nowiny.


Misjonarze Świętej Rodziny podejmują pracę misyjną niemal na całym świecie. W sumie około 850 misjonarzy podejmuje codzienne wyzwania na "niwie Pańskiej". Współbracia z różnych narodów, ras i kultur podejmują pracę misyjną lub ponowną ewangelizację, głosząc wszędzie, dokądkolwiek pośle ich Pan, Chrystusowe orędzie o zbawieniu. 

Możesz również wspierać misje zagraniczne poprzez nadsyłanie intencji mszalnych – jednorazowych, nowenn, gregorianek lub wpisując siebie i innych do Misyjnego Związku Mszy Wieczystych. Zapraszam do duchowego wspierania misjonarzy poprzez duchową łączność w modlitwie szczególnie w każdy czwartek o 21.00.  Przyjmijcie w prezencie naszego Posłańca. Wpłacając ofiary piszcie na przekazie: darowizna na cele kultu religijnego.

Referent Prowincjalny ds. Misji Zagranicznych 
Ks. Jerzy Sołtysiak MSF

Wspieramy Misje zamawiając Msze św. w referacie misyjnym MSF:
a) pojedyncze –
b) nowennowe - /odprawiane przez 9 dni/ -

c) 30 dniowe –
d) Msze Gregoriańskie -
e) Msze o uwolnienie pokoleniowe od skutków działania zła –
f) Wpisując  siebie, swoich bliskich /zmarłych i żywych/ do Mszy Wieczystych –
Składane z tej okazji ofiary są wsparciem dla prowadzonych przez nas misji. Intencje mszalne można nadsyłać zwykłą pocztą lub drogą e-mailową: jerzysoltysiak@wp.pl lub misjemsf@msf.opoka.org.pl

Ofiary wpłacamy na konto:
PROWINCJALNY REFERAT MISYJNY MISJONARZY ŚW. RODZINY
05-402 OTWOCK 4  ul. Kołłataja 80/82
19 1020 4027 0000 1202 0424 2673

Telefon: 22/7882279  lub 604213486
        

Ks. Jerzy Sołtysiak MSF - Oficjał ds. Misji Zagranicznych