UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając
" Ctrl + F5 "

NEWS FILM

INFORMACJE

10 lutego 2016 ks. Robert Ablewicz MSF - Misjonarz z Papui Nowej Gwinei oraz Ks. Henryk Sawarski MSF - Misjonarz z Madagaskaru zostali ustanowieni Misjonarzami Miłosierdzia. Uroczystość rozesłania i błogosławieństwa przez Papieża Franciszka odbyła się w Środę Popielcową podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra.

Papież Franciszek

(…) Podczas Wielkiego Postu w tym Roku Świętym zamierzam wysłać Misjonarzy Miłosierdzia. Będą znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży, aby wszedł on w głębokości bogactwa tej tajemnicy tak fundamentalnej dla naszej wiary. Będą to kapłani, którym udzielę władzy przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej, aby podkreślić wielkość ich posłania. Będą przede wszystkim żywym znakiem tego, jak Ojciec przygarnia tych, którzy szukają jego przebaczenia. Będą Misjonarzami Miłosierdzia, ponieważ będą kształtować ze wszystkimi spotkanie pełne człowieczeństwa, źródło uwolnienia, bogate w odpowiedzialność za przezwyciężenie trudności i podjęcie nowego życia otrzymanego w Chrzcie świętym. W ich misji pozwolą się oni poprowadzić słowom Apostoła: «Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie» (Rz 11, 32). Wszyscy bowiem, nie wyłączając nikogo, wezwani są do przyjęcia tego apelu miłosierdzia. Niech misjonarze żyją tym wezwaniem wiedząc, że mogą utkwić swój wzrok w Jezusie: «miłosiernym i wiernym arcykapłanie» (por. Hbr 2, 17).


Ufundowany dzwon dla ks. Banasińskiego na Papuę opuścił już Polskę i płynie na Papuę. Załączam zdjęcie. Obecnie zbieramy na pojazd dla Seminarium MSF na Madagaskarze 
 ( szczegóły poniżej w liście ) 
 

LIST OD
 KS. JANA PODGÓRNIAKA

Szczęść Boże.
Mam nadzieje, że Nowy Rok 2016 w życiu każdego z nas będzie czasem obfitującym we wszelkie dobro.Bądźmy współpracownikami Boga w słowie i czynie.
Jestem w Tana, to znaczy w stolicy Madagaskaru. Ostateczna decyzja naszego Prowincjała mianowała mnie ekonomem w naszym Seminarium MSF. Mamy 45 kleryków. Rektorem jest ks.Abel a Dyrektorem Studiów ks. Benjamin. Sytuacja ekonomiczna malgaskiej Prowincji MSF niezbyt wygląda różowo. Ma to swoje reperkusje w zarządzaniu domami gdzie przebiega formacja przygotowujących się do kapłaństwa. W Tana (Mahazoarivo) ekonom posługuje się taksówkami miejskimi aby przetransportować prowiant dla prawie 50 ludzi. I to każdego niemal dnia. Aby dać temu rade i jako tako wyjść bez strat wpadłem na pomysł poproszenia znajomego Malgasza aby każdorazowo użyczył mi swego samochodu. Zgodził się i to bez żadnych opłat. Ale zdaję sobie sprawę, ze to nie może trwać wiecznie. Dlatego postanowiłem poprosić polską „MIVA” o pomoc w zakupie samochodu dla naszego misyjnego seminarium na Madagaskarze. Prowincjał dal swoje błogosławieństwo. Reszta w mojej gestii. W podaniu do „MIVA” poprosiłem o dofinansowanie w zakupie pojazdu. Czy dadzą? Wątpię ale nic mi nie stoi na przeszkodzie poprosić o połowę ceny. Mam świadomość, ze jesteście przeciążeni naszymi prośbami ale nadzieja moja matka. Dlatego zwracam się z prośbą do Referatu misyjnego w Polsce o pomoc w zakupie środka transportu.  W „prośbie o pomoc” do MIVA napisałem, ze potrzebuję go do pracy duszpasterskiej, bo takową też wykonuję. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą pomoc. Pojazd przy naszym misyjnym seminarium jest nieodzowny i bardzo nam ułatwi działania. Nie chcemy przesadzać, ale liczymy na cokolwiek. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowa pomoc.

 
Serdecznie pozdrawiam.  x. Jan Podgórniak msf – Tananariwa – Madagaskar MSF

Wpłat można dokonywać na konto: PROWINCJALNY REFERAT MISYJNY MISJONARZY ŚW. RODZINY 05-402 OTWOCK 4  ul. Kołłataja 80/82 19 1020 4027 0000 1202 0424 2673