Referat misyjny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Uroczystość Objawienia Pańskiego


Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana uroczystością Trzech Króli. Mędrcy ze Wschodu, których w tradycji polskiej nazywamy trzema królami, przybyli do Jerozolimy i pytają: Gdzie jest nowonarodzony Król żydowski?

Mędrcy poszukują Boga! Poświęcili dużo czasu, trudu i wyrzeczeń, aby Go odnaleźć. Po drodze spotkali Heroda. Ale gdy znaleźli Dziecię Jezus, gdy oddali Mu pokłon i ofiarowali dary, inną drogą wrócili do domów. Inną drogą, aby nie spotkać ponownie Heroda i nie narazić Dzieciątka Jezus na niebezpieczeństwo. Oni stali się pierwszymi misjonarzami świadczącymi o Nowonarodzonym Dziecięciu.

A Ty kogo szukasz? Obyśmy odnaleźli Chrystusa, bo w Nim spełniają się nasze tęsknoty, które na co dzień w sobie odczuwamy! Wczoraj, dzisiaj, jutro i każdego dnia Chrystus na tysiącach ołtarzy świata objawia się nam jako Światło Zbawienia dla wszystkich narodów.

Droga Mędrców ze Wschodu jest dla nas symbolem tych wszystkich dróg, którymi podążamy przez wieki, by odnaleźć Światło Chrystusa, by tak jak Mędrcy ze Wschodu, po spotkaniu z Jezusem, inną drogą – drogą nawrócenia – udać się do swojej codzienności.

Bądźmy misjonarzami w swoich rodzinach, w codzienności.

Z pamięcią w modlitwie i z kapłańskim błogosławieństwem ks. Włodzimierz Burzawa MSF

Share:

Jak być pomocnikiem św. Mikołaja dla misji?


Dzień wspomnienia św. Miķołaja to dzień szczególny, to dzień dobroci i życzliwości, w którym obdarowujemy bliskich prezentami. Warto pomyśleć także o dzieciach na terenach misyjnych oraz o misjonarzach, którzy potrzebują naszego wsparcia, przede wszystkim modlitewnego.

Św. Mikołaj jest patronem Rosji, patronem pojednania wschodu i zachodu. Aby to pojednanie stało się faktem, to zapewne daleka droga, ale prośmy o to przez wstawiennictwo dzisiejszego Patrona. Pamiętajmy także dzisiaj o naszych misjonarzach pracujących na Białorusi.
Niech św. Mikołaj uwrażliwia nasze serca i mobilizuje nas do pomocy innym.

A jak możemy być pomocnikami św. Mikołaja? W naszym Referacie proponujemy kilka form pomocy misjom: Grupową Adopcję Dzieci, Adopcję Misjonarza, Misyjny Zegar, czyli ofiarowanie swojego cierpienia w intencji misji, zamawiając intencje mszy świętych lub po prostu przelać ofiarę/dar serca na nasze konto. 
Więcej informacji w zakładce "Dzieła Referatu" 🙏❤️🎅🙏❤️🎅❤️🎅 
Share:

Rekolekcje Oddanie33.pl


Drodzy Przyjaciele Misji i MSF

W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczęła się II Ogólnopolska edycja 33-dniowych rekolekcji ODDANIE33, których organizatorem jest Fundacja Tota Tua z Poznania. 

Przez 33 dni (29 listopada - 31 grudnia) będziemy medytować duchowość św. Ludwika Marii G. de Montforta, wydarzenia, w których był widoczny "palec Boży" oraz objawienia Maryjne. Naszym celem jest zawierzenie się Sercu Jezusa przez Serce Maryi, która była dla wielu świętych (np. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński) pewnym szlakiem do nieba. 

Rekolekcje mają pełne błogosławieństwo Kościoła. Organizatorzy otrzymali List Poparcia od Papieża Franciszka oraz  Ks. Abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski.

Patronat nad rekolekcjami objęli: Telewizja Polska, Polskie Radio, Tygodnik Niedziela oraz Tygodnik Idziemy.

PLAN CODZIENNYCH TRANSMISJI NA ŻYWO:

  • 21:00 - Apel Jasnogórski z Jasnej Góry
  • 21:15 - Medytacja rekolekcyjna na dany dzień
  • Około 21:30-21:45 - Różaniec

Codziennie od 29.11 do 31.12 rekolekcje będą  prowadzone na żywo na You Tube na kanale Misjonarzy Świętej Rodziny: RÓŻANIEC BEZ GRANIC

https://www.youtube.com/channel/UCXiNu0gDQbfpg4jyDATOE0A

lub https://tiny.pl/74hdb

Subskrybujcie kanał, żeby móc łatwiej znaleźć rekolekcje!

Więcej informacji na stronie www.oddanie33.pl Share:

Adwent - Marana tha

Drodzy Przyjaciele Misji,
rozpoczynamy Adwent, czyli czas, w którym Chrystus wzywa nas do czuwania, do trwania w gotowości na przyjęcie Go. „Czuwajcie i módlcie się”. Bądźmy przygotowani na powtórne przyjście Chrystusa, na spotkanie z Nim na końcu świata, na końcu mojego życia. Być gotowym na to spotkanie, to mieć zapaloną pochodnię wiary, być pojednanym z Bogiem i z bliźnimi, być w stanie łaski uświęcającej. Chociaż pandemia koronawirusa wzbudza w wielu z nas ogromny niepokój, niepewność o zdrowie, o życie nasze i naszych bliskich, to jednak pamiętajmy, że my chrześcijanie nie możemy poddawać się zwątpieniu. W Adwencie zawierzmy siebie Bogu pamiętając, że zawsze znajdziemy schronienie w rękach Boga Ojca. W życiu, jak i w śmierci, należymy do Niego. Czuwając uświadamiajmy sobie i innym, że celem życia chrześcijańskiego jest zbawienie, życie wieczne.
Marana tha, przyjdź Panie Jezu!
Mocą kapłaństwa błogosławię Was
ks. Włodzimierz Burzawa MSF
Prowincjalny Referent ds. Misji Zagranicznych MSF
Share:

Copyright © Referat misyjny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny | Powered by Blogger
Design by Br. Dawid Jesiotr MSF | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com