UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając
" Ctrl + F5 "

INFORMACJE

Z dniem 1 lipca 2016 r. stanowisko Oficjała ds. Misji MSF obejmie 
Ks. Kazimierz Świderski MSF 

J.E Ks. Bp. Dariusz Kałuża MSF

Ojciec Święty mianował 9.06 2016 r. ks. Dariusza Kałużę MSF ordynariuszem diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei. Biskup nominat ma 48 lat i pochodzi z Pszczyny.
Całą formację ks. Kałuża odbył w Polsce. W 1985 r. po ukończeniu Niższego Seminarium w Częstochowie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. W zakonnym seminarium w Kazimierzu Biskupim ukończył studia filozoficzne i teologiczne.
Po święceniach kapłańskich w 1993 r. pracował przez trzy lata w parafii w Złotowie. Następnie wyjechał na studia językowe do Wielkiej Brytanii. Od 1997 r. pracuje w Papui Nowej Gwinei. Był tam m.in. proboszczem dwóch parafii w diecezji Mendi, dyrektorem diecezjalnego centrum formacyjnego dla katechistów, wikariuszem generalnym i administratorem diecezji Mendi. Od 2015 r. jest wikariuszem duszpasterskim w archidiecezji Madang.
Diecezja Goroka, gdzie ks. Kałuża będzie biskupem, została ustanowiona w 1966 r. Na jej terenie mieszka 510 tys. ludzi, w tym tylko 15 tys. katolików. Diecezja ma 9 parafii i pracuje w niej 12 księży.
lg/ rv

Misyjna działalność Kościoła wypływa z samej jego natury. Chrystusowy nakaz: „Idźcie na cały świat...” podejmują Jego uczniowie przez wieki i pokolenia. W sensie ścisłym adresatami misji ad gentes są zarówno narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, jak i ci, którzy są daleko od Chrystusa oraz ci, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii. Jednakże Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał już Kościół do nowej ewangelizacji - nowej w formie, nowej w treściach i nowej w środkach wyrazu, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje świadectwa, oczekuje świadków, potrzebuje głosu ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, bo w obecnych czasach coraz więcej jest krajów czy grup społecznych, które „utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii” (z przemówienia Ojca Świętego na Placu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski). Stąd też „(...) granice pomiędzy opieką duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną nie dadzą się wyraźnie określić...” i zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji” albo „re-ewangelizacji” (RM 33-34).
Zarówno więc w przypadku „misji ad gentes”, jak i „nowej ewangelizacji” czy „re-ewangelizacji” chodzi o takie ukazanie Jezusa Chrystusa, by dla adresatów stał się On centrum i fundamentem Dobrej Nowiny.
Misjonarze Świętej Rodziny podejmują pracę misyjną niemal na całym świecie. W sumie około 850 misjonarzy podejmuje codzienne wyzwania na "niwie Pańskiej". Współbracia z różnych narodów, ras i kultur podejmują pracę misyjną lub ponowną ewangelizację, głosząc wszędzie, dokądkolwiek pośle ich Pan, Chrystusowe orędzie o zbawieniu.
15 Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny:
 • Prowincja Argentyńska
 • Prowincja Północno-amerykańska
 • Prowincja Południowo-brazylijska
 • Prowincja Północno-brazylijska
 • Prowincja Wschodnio-brazylijska
 • Prowincja Chilijska
 • Prowincja Francuska
 • Prowincja Hiszpańska
 • Prowincja Holenderska
 • Prowincja Jawajska
 • Prowincja Kalimantańska
 • Prowincja Malgaska
 • Prowincja Niemiecka
 • Prowincja Polska
 • Prowincja Szwajcarska
80 Polaków pracuje na misjach i za granicą (65 należy do Prowincji Polskiej - dane z 31.03.2011 r.) w następujących krajach:
 • Argentyna - 3 misjonarzy
 • Austria - 8 misjonarzy
 • Białoruś - 8 misjonarzy
 • Brazylia - 2 misjonarzy
 • Chile - 1 misjonarz
 • Czechy - 9 misjonarzy
 • Francja - 3 misjonarzy
 • Hiszpania - 1 misjonarz
 • Kanada - 2 misjonarzy
 • Madagaskar - 7 misjonarzy
 • Niemcy - 11 misjonarzy
 • Norwegia - 6 misjonarzy
 • Papua Nowa Gwinea - 8 misjonarzy
 • Szwajcaria - 1 misjonarz
 • USA - 1 misjonarz
 • Włochy - 8 misjonarzy