UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając
" Ctrl + F5 "

NEWS FILM

WAŻNE INFORMACJE

 
    Autor plakatów: Dawid Jesiotr

Misyjna działalność Kościoła wypływa z samej jego natury. Chrystusowy nakaz: „Idźcie na cały świat...” podejmują Jego uczniowie przez wieki i pokolenia.
W sensie ścisłym adresatami misji ad gentes są zarówno narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, jak i ci, którzy są daleko od Chrystusa oraz ci, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii. Jednakże Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał już Kościół do nowej ewangelizacji - nowej w formie, nowej w treściach i nowej w środkach wyrazu, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje świadectwa, oczekuje świadków, potrzebuje głosu ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, bo w obecnych czasach coraz więcej jest krajów czy grup społecznych, które „utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii” (z przemówienia Ojca Świętego na Placu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski). Stąd też „(...) granice pomiędzy opieką duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną nie dadzą się wyraźnie określić...” i zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji” albo „re-ewangelizacji” (RM 33-34).
Zarówno więc w przypadku „misji ad gentes”, jak i „nowej ewangelizacji” czy „re-ewangelizacji” chodzi o takie ukazanie Jezusa Chrystusa, by dla adresatów stał się On centrum i fundamentem Dobrej Nowiny.


Misjonarze Świętej Rodziny podejmują pracę misyjną niemal na całym świecie. W sumie około 850 misjonarzy podejmuje codzienne wyzwania na "niwie Pańskiej". Współbracia z różnych narodów, ras i kultur podejmują pracę misyjną lub ponowną ewangelizację, głosząc wszędzie, dokądkolwiek pośle ich Pan, Chrystusowe orędzie o zbawieniu.

15 Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny:

 1.   Prowincja Argentyńska,
 2.   Prowincja Północno-amerykańska,
 3.   Prowincja Południowo-brazylijska,
 4.   Prowincja Północno-brazylijska,
 5.   Prowincja Wschodnio-brazylijska,
 6.   Prowincja Chilijska,
 7.   Prowincja Francuska,
 8.   Prowincja Hiszpańska,
 9.   Prowincja Holenderska,
 10.   Prowincja Jawajska,
 11.   Prowincja Kalimantańska,
 12.   Prowincja Malgaska (kilka zdjęć z Madagaskaru),
 13.   Prowincja Niemiecka,
 14.   Prowincja Polska,
 15.   Prowincja Szwajcarska.
Poniższa mapka ukazuje podział Zgromadzenia na 15 Prowincji zakonnych i ich rozmieszczenie w świecie.

Misjonarze Świętej Rodziny w świecie80 Polaków pracuje na misjach i za granicą (65 należy do Prowincji Polskiej - dane z 31.03.2011 r.) w następujących krajach (niektóre linki są aktywne - sprawdź!):
Tu możesz zobaczyć, gdzie pracują polscy misjonarze - mapy.

W dziale "Galeria" można pooglądać zdjęcia z krajów, gdzie pracują MSF.
O radościach i codziennym życiu polskich misjonarzy MSF możesz przeczytać w Listach misjonarzy.
Jeśli chcesz, możesz odwiedzić także stronę Referatu Misyjnego

x. Jerzy SOŁTYSIAK MSF - Oficjał ds. Misji MSF