UWAGA!!!

W razie nieaktywności podstron należy, odświeżyć stronę jednocześnie przyciskając
" Ctrl + F5 "

NEWS FILM

WAŻNE INFORMACJE

Już teraz chcę podzielić się radosną nowiną, że nasze czuwanie misyjne w 2016 roku odbędzie się w dniach 18/19 czerwca, a rekolekcje misyjne poprzedzą czuwanie 16-18 czerwca w Kazimierzu Biskupim. Wybrałem to miejsce to jest ono bardzo mocno związane w misjami przez kult Pięciu Braci Męczenników, a poza tym to serce naszej Prowincji. Na pewno Wam się spodoba. Kazimierz Biskupi leży blisko Konia i 18 km od Lichenia. Nasze strony internetowe to http://misjemsf.blogspot.com/ Znajdziecie tam również propozycje pielgrzymowania z nami: zakładka: pielgrzymki ze Świdra. Pozdrawiam i zapraszam do systematycznej współpracy!
Ks. Jerzy Sołtysiak MSF - Oficjał ds. Misji MSF
 
    Autor plakatów: Dawid Jesiotr
 Spotkanie w sprawie pielgrzymek zagranicznych i krajowych odbędzie się
25 lutego o 18.30 w salkach w Świdrze.


Program i zapis  przez kontakt telefoniczny oraz internetowo. 
Ks. Jerzy Sołtysiak MSF
604213486 lub 22/7882279
 jerzysoltysiak@wp.pl 


Przy zapisie podajemy nazwisko, imię, adres, data urodzenia i numer dowodu lub paszportu /poza Unią/
Zaliczki przesyłamy na poniższy numer konta
( z dopiskiem o jaką pielgrzymkę chodzi )

 

Nr konta:
Prowincjalny Referat Misyjny
Misjonarzy Świętej Rodziny
19 1020 4027 0000 1202 0424 2673
 

 

Referat Misji Zagranicznych MSF
ul. Kołłątaja 80/82
05-402 Świder
 

Misyjna działalność Kościoła wypływa z samej jego natury. Chrystusowy nakaz: „Idźcie na cały świat...” podejmują Jego uczniowie przez wieki i pokolenia.
W sensie ścisłym adresatami misji ad gentes są zarówno narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, jak i ci, którzy są daleko od Chrystusa oraz ci, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii. Jednakże Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał już Kościół do nowej ewangelizacji - nowej w formie, nowej w treściach i nowej w środkach wyrazu, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje świadectwa, oczekuje świadków, potrzebuje głosu ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, bo w obecnych czasach coraz więcej jest krajów czy grup społecznych, które „utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii” (z przemówienia Ojca Świętego na Placu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski). Stąd też „(...) granice pomiędzy opieką duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną nie dadzą się wyraźnie określić...” i zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji” albo „re-ewangelizacji” (RM 33-34).
Zarówno więc w przypadku „misji ad gentes”, jak i „nowej ewangelizacji” czy „re-ewangelizacji” chodzi o takie ukazanie Jezusa Chrystusa, by dla adresatów stał się On centrum i fundamentem Dobrej Nowiny.


Misjonarze Świętej Rodziny podejmują pracę misyjną niemal na całym świecie. W sumie około 850 misjonarzy podejmuje codzienne wyzwania na "niwie Pańskiej". Współbracia z różnych narodów, ras i kultur podejmują pracę misyjną lub ponowną ewangelizację, głosząc wszędzie, dokądkolwiek pośle ich Pan, Chrystusowe orędzie o zbawieniu.

15 Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny:

 1.   Prowincja Argentyńska,
 2.   Prowincja Północno-amerykańska,
 3.   Prowincja Południowo-brazylijska,
 4.   Prowincja Północno-brazylijska,
 5.   Prowincja Wschodnio-brazylijska,
 6.   Prowincja Chilijska,
 7.   Prowincja Francuska,
 8.   Prowincja Hiszpańska,
 9.   Prowincja Holenderska,
 10.   Prowincja Jawajska,
 11.   Prowincja Kalimantańska,
 12.   Prowincja Malgaska (kilka zdjęć z Madagaskaru),
 13.   Prowincja Niemiecka,
 14.   Prowincja Polska,
 15.   Prowincja Szwajcarska.
Poniższa mapka ukazuje podział Zgromadzenia na 15 Prowincji zakonnych i ich rozmieszczenie w świecie.

Misjonarze Świętej Rodziny w świecie80 Polaków pracuje na misjach i za granicą (65 należy do Prowincji Polskiej - dane z 31.03.2011 r.) w następujących krajach (niektóre linki są aktywne - sprawdź!):
Tu możesz zobaczyć, gdzie pracują polscy misjonarze - mapy.

W dziale "Galeria" można pooglądać zdjęcia z krajów, gdzie pracują MSF.
O radościach i codziennym życiu polskich misjonarzy MSF możesz przeczytać w Listach misjonarzy.
Jeśli chcesz, możesz odwiedzić także stronę Referatu Misyjnego

x. Jerzy SOŁTYSIAK MSF - Oficjał ds. Misji MSF