Od samego początku powstania Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny ważnym aspektem naszej pracy jest działalność misyjna. Chrystusowy nakaz „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15) podejmują Jego uczniowie przez wieki i pokolenia. W sensie ścisłym adresatami misji „ad gentes” są zarówno narody i grupy społeczne jeszcze nie wierzące w Chrystusa, jak i ci, którzy są daleko od Chrystusa oraz ci, których kultura nie doznała jeszcze wpływów Ewangelii. Jednakże Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał już Kościół do nowej ewangelizacji - nowej w formie, nowej w treściach i nowej w środkach wyrazu, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje świadectwa, oczekuje świadków, potrzebuje głosu ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, bo w obecnych czasach coraz więcej jest krajów czy grup społecznych, które „utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii” (z przemówienia Ojca Świętego na Placu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski). Stąd też „(...) granice pomiędzy opieką duszpasterską nad wiernymi, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną nie dadzą się wyraźnie określić...” i zachodzi potrzeba „nowej ewangelizacji” albo „re-ewangelizacji” (RM 33-34). 
Zarówno więc w przypadku misji „ad gentes”, jak i „nowej ewangelizacji” chodzi o takie ukazanie Jezusa Chrystusa, by dla adresatów stał się ON centrum i fundamentem Dobrej Nowiny.

Misjonarze Świętej Rodziny, powtarzając za Izajaszem „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8), codziennie podejmują wyzwania głoszenia Ewangelii niemal na całym świecie.  Obecnie Zgromadzenie MSF liczy 10 Prowincji (Argentyńska, Południowo-Brazylijska, Wschodnio-Brazylijska, Chilijska, Hiszpańska, Jawajska, Kalimantańska, Malgaska, Niemiecka, Polska), 4 Delegatury (Północno-Amerykańska, Francuska, Holenderska, Szwajcarska) oraz Wspólnoty Międzynarodowe pod Zarządem Generalnym na Kubie i we Francji.

 

Aktualnie na misjach i za granicą pracuje ok. 50 polskich misjonarzy MSF w następujących krajach: Argentyna, Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Hiszpania, Norwegia, Kuba, Madagaskar, Niemcy, Papua Nowa Gwinea, Szwajcaria i Włochy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Copyright © Referat misyjny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny | Powered by Blogger
Design by Br. Dawid Jesiotr MSF | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com